EPC diu NO a les Consultes Sobiranistes a la UB (07/07/2010)

Posted on Updated on

El passat 7 de juliol es celebrà al Paranimf de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona una sessió del Claustre en què es parlà si la universitat havia de donar suport o no les consultes populars sobre la independència de Catalunya, que organitza la plataforma Barcelona Decideix.
Estudiants Pel Canvi (EPC), associació d’estudiants, defensà que la UB no prengués part en debats clarament polítics.
“La universitat i els estudiants no tenim res a guanyar i molt a perdre, com ara la imparcialitat teòrica d’aquesta institució”, assenyalen els membres d’EPC. Argumenten que la formació que ha de propiciar el desenvolupament social i tecnològic del futur no pot rendir-se davant les més que comprensibles temptacions que suscita el món polític. El debat sobre les consultes és de tal transcendència que les autoritats acadèmiques no haurien de permetre que s’utilitzi el nom de la Universitat de Barcelona per avalar una determinada opció política. És per això que EPC demanà durant la sessió del claustre que no s’acceptés la proposta. Finalment la votació va sortir endavant, i EPC demanà el vot negatiu, és a dir, fomentà que no es recolzessin les consultes i que tampoc es cedís espai públic de les diferents facultats perquè consultes d’aquest tipus es portessin a terme. “Espanya ha de sortir d’una crisi i creiem que aquest no és el camí més adequat” assenyalà A. Guivernau, president de l’associació.
“Pensant en l’interès general, creiem que la Universitat hauria d’estar per sobre d’aquest tipus de debats. No volem obviar l’existència d’aquest debats però sí que pretenem superar-los per elevació, deixar-los al marge i centrar-nos en debats realment universitaris “expressen des del si de l’associació.

Proposta de Doble Grau ADE+Industrials (22/06/2010)

Posted on Updated on

El passat 22 de juny varem presentar al Deganat de la Facultat d’Economia i Empresa la Proposta de llançar un Doble Grau ADE+Enginyeria Industrial.

“Des d’Estudiants Pel Canvi (EPC) ens hem adonat que el mercat i molts estudiants demanen a la universitat catalana un Doble Grau en Enginyeria Industrial i Administració i Direcció d’Empreses. Aquesta demanda a dia d’avui encara no s’ha vist coberta.
La proximitat física entre l’ETSEIB (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona) de la UPC i la Facultat d’Economia i Empresa de la UB (només s’ha de creuar la Diagonal) fa que l’hipotètic problema de distàncies no aparegui.
A més a més, no hem d’oblidar que bona part dels Enginyers Industrials acaben treballant en empreses o acaben formant-ne de noves. Per aquest motiu, que els estudis en Enginyeria Industrial es poguessin completar amb estudis en Administració i Direcció d’Empreses seria molt bo tant per a la societat, que acolliria professionals plenament preparats; com per a la Universitat de Barcelona, ja que un grup d’Enginyers atorgaria a la Facultat un notable prestigi entre el món acadèmic i la societat civil.
Tampoc hem d’oblidar que molts estudiants han dubtat entre cursar Enginyeria Industrial o ADE. Aquesta nova via cobriria aquesta mancança i obriria nous horitzons a l’aprenentatge; així com nous horitzons d’innovació i recerca tant en l’àmbit de l’empresa com en el de la Enginyeria.”

Si tots fem pressió, ho aconseguirem!

Primeres Eleccions a les que ens presentem! (15/04/2010)

Posted on

Cartell d'agraïment després de les eleccions

El dijous 15 d’abril va haver eleccions a la Universitat de Barcelona; s’havien d’escollir els representants a Claustre, Juntes de Centre i Consells d’Estudis. EPC va presentar candidatura a les dos Facultats amb més estudiants de tota la Universitat catalana. Aquestes són les de Dret i Economia i Empresa. Acabàvem de néixer i tot just ens trobàvem enfront unes eleccions complicades: moltes associacions amb més història que nosaltres, no teníem diners per pagar la campanya, i pocs apostaven per nosaltres.

Aquesta Jornada Electoral va significar un èxit rotund. En números: 4 representants al Claustre per Econòmiques, 2 representants al Claustre per Dret, 2 representants a la Junta de la Facultat de Dret i 3 representants en el Consell d’Estudis de Dret (32,72% vots)! …… I feia només un mes que havíem iniciat la nostre activitat! Ens vam convertir en la quarta força de tota la UB tant sols havent-nos presentat a dues Facultats! També vam aconseguir un representant al Consell de Govern de la Universitat de Barcelona (UB)!

Ens han dit de tot; ara ens toca a nosaltres parlar!

Presentació oficial de l’Associació a la Universitat (24/03/2010)

Posted on Updated on

El 24 de març de 2010 es presentà l’associació a la Universitat de Barcelona (UB). L’acte es desenvolupà a la Facultat d’Economia i Empresa, però va acollir un bon nombre d’estudiants d’altres Facultats com ara Dret, Biología, Belles Arts, sense deixar de banda el grup més nombrós, el de la Facultat d’Economia i Empresa.

L’Acte es va desenvolupar al voltant de la Carta de Presentació de l’Associació i l’article 2 dels Estatuts d’EPC, on apareixen els fins de l’associació.

“CARTA DE PRESENTACIÓ D’ESTUDIANTS PEL CANVI (EPC)

Estudiants Pel Canvi és una associació d’estudiants que es preocupa per tot el què afecta als estudiants, deixant de banda qualsevol debat polític; debats que creiem hem de superar i que, en qualsevol cas, no corresponen a l’àmbit estrictament universitari.

Ens proposem dinamitzar, ajudar a dotar d’esperit universitari als estudiants durant els seus anys de vida universitària. Per això volem convertir-nos en una entitat consultiva per a ells, així com oferir una visió molt més àmplia de l’estada a la Universitat.

També és un dels nostres principals objectius retornar a les universitats catalanes el prestigi que els darrers anys han perdut en relació amb altres. Per això volem fomentar la participació dels estudiants per tal d’ajudar a establir un diàleg entre tots. Per altra banda, també ens proposem defensar fins allà on calgui la llibertat d’expressió i el flux d’idees, no deixant ningú sense veu.

Per tot això va néixer Estudiants Pel Canvi, a la Universitat de Barcelona el 19 de novembre de 2009.”

Com hem comentat, també es va incidir en els fins de l’associació que queden recollits als Estatuts i són:

a) Estudiar, considerar i conèixer tot el que afecti als estudiants universitaris, i poder-ne expressar l’opinió i el criteri.
b) Facilitar l’exercici dels drets que la legislació vigent reconeix a favor de l’alumnat.
c) Inculcar als estudiants el sentit comunitari de la convivència en ordre a la seva formació integral.
d) Ajudar els estudiants a adquirir l’esperit de responsabilitat social a través de la formació universitària.
e) Informar sobre activitats culturals, esportives, d’esbarjo i de foment de l’acció cooperativa i del treball en equip; organitzar-ne, i participar-hi.
f) Promoure tota mena de relacions amb altres organitzacions i associacions d’estudiants, com també la creació de federacions i confederacions, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
g) Exigir a les autoritats competents els mitjans per adquirir una millor formació humana, cívica, ética, social i acadèmica.
h) Procurar que arraigui sólidament en els universitaris l’esperit de llibertat i de disciplina, amor al treball i servei a la societat.
i) Evitar l’intromissió de partits polítics i associacions derivades del mateixos en l’àmbit universitari.
j) Garantir que les autoritats universitàries actuïn en el seu àmbit i no s’oposin a allò que pertoca, i ha de pertocar sempre, a la iniciativa estudiantil.

T’hi sumes?

Neix EPC a la Facultat de Dret (19/03/2010)

Posted on Updated on

Estudiants pel Canvi (EPC) a la Facultat de Dret pretén ser una agrupació d’alumnes que canalitzi les veus i demandes dels estudiants mitjançant la seva representació als órgans de govern de la facultat.
Després de les eleccions d’estudiants del passat 15 d’abril, tenim representació a la Junta de la Facultat de Dret, al Consell d’estudis de Dret i al Claustre de la UB.
El primer dels nostres objectius per a la facultat és facilitar la relació dels estudiants vers el professorat i els òrgans directius de la Universitat; també vetllar per la constant i necessària adaptació dels diversos estudis jurídics a la realitat laboral (per exemle, la Llei d’accés a l’advocacia). En tercer lloc, volem realitzar diverses conferències sobre temes jurídics, socials e institucionals que suscitin debat intel·lectual. Per últim, pretenem aconseguir l’adequació de les instal·lacions de la nostra facultat a les necessitats docents i, per què no, les que s’apartin de l’àmbit estrictament acadèmic: menjadors, guixetes, eliminar barreres arquitectòniques pels minusvàlids, etc.
Agraïm la vostra atenció y restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o demanda.

Seguim!

Començem!

Posted on Updated on

Avui comença a funcionar el blog d’Estudiants Pel Canvi (EPC). Aquí podreu comentar les notícies, els actes, les propostes; així com fer-nos arribar el que cregueu oportú!

Volem canviar el model universitari i per això necessitem saber tot allò que us pugui preocupar o interessar…!